„UAB „ESEMDA“ pramoninės bazės modernizavimas”

Projekto Nr.: 03.3.1-LVPA-K-841-02-0012

Projekto pradžia: 2017 m. spalis

Planuojama projekto pabaiga: 2019 m. liepa

Projekto tikslas:  įmonės pramoninės bazės modernizavimas

Bendra projekto vertė: 0,7 mln. EUR

Skirtas finansavimas: 0,3 mln. EUR

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+“.

Kontaktinis asmuo: Technikos vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas: darius.tamulevicius@esemda.lt

„UAB „ESEMDA“ pramoninės bazės modernizavimas”

„DPT diegimas UAB "ESEMDA"“

Projekto Nr.: 03.3.1‐LVPA‐K‐841‐01‐0013

Projekto pradžia: 2016 m. rugsėjis  

Planuojama projekto pabaiga: 2018 m. kovas

Projekto tikslas:  įmonės pramoninės bazės stiprinimas

Bendra projekto vertė: 0,5 mln. EUR

Skirtas finansavimas: 0,2 mln. EUR

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1‐LVPA‐K‐841 „DPT PRAMONEI LT+“.

Kontaktinis asmuo: Technikos vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas:

„DPT diegimas UAB "ESEMDA"“

„UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“

Kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-04-138

Projekto pradžia: 2013 rugsėjis

Planuojama projekto pabaiga: 2015 balandis

Projekto tikslas: UAB "ESEMDA" produktyvumo didinimas aktyviai ieškant užsienio partnerių ir rengiantis eksporto plėtrai

Bendra projekto vertė: 177 445 Lt

Skirtas finansavimas: 106 467 Lt

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės“.

Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas:

 „UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“
  1  2